Välkommen till oss med ditt uppdrag!

När vi får ett nytt uppdrag är vi helst med redan på idéstadiet och utformar storyboard- och manusarbete - i samarbete med kunden. Produktionen går snabbare och resultatet blir bättre och oftast billigare.
Vi arbetar i ett nätverk bestående av en handfull kompetenta frilansare och fotografer.
För språkvarianter anlitar vi översättare som vet hur man översätter för film.
Speakerrösterna köper vi från företag som har en mycket stor röstbank, vilket gör det enkelt för oss att hitta rätt röst. Därmed har vi tillgång till alla språk - även dialekter.

I vårt nätverk har vi grafiker som kan modellera fram 3D-objekt från exempelvis skisser eller fotografier och som även kan göra om CAD-ritningar till 3D-objekt. Vi arbetar med hela produktionskedjan och tycker det är det roligaste som finns!
Våra dokumentärer med Göran Kropp har visats i svensk och internationell TV och fått priser på ett tiotal festivaler.
Det är vi som utgör kärntruppen i företaget. Våra kunskaper överlappar nog men var och en av oss har en del specialkompetenser som skiljer oss åt.

Lite företagshistorik

De första film- och videoproduktionerna gjordes redan på 70-talet men det dröjde ett antal år innan branschen började mogna. Vårt företag startade redan i början av 80-talet men det var när vi fick koncessionsavtalet med TV4 för sändningar över Jönköpings län och Borås (Södra Älvsborgs län) som verksamheten tog ett stort skutt framåt. Kraven på kunskap och kompetens ökade och verksamheten accelererade när program, nyheter och reklam skulle produceras - dagligen.
33 personer blev det på lönelistan och verksamheten gick allt bättre ända tills TV4 ville äga alla de lokala TV-bolagen själva.

Vi blev utköpta av TV4 och utvecklade en ny verksamhet - nu med Fredrik och Anders som ankare. Vi byggde en studio med rundhorisonter på Hedenstorp i Jönköping och lyckades knyta till oss en bra mix av kunder. Nu är vi 4-5 personer och har en liten krets av kompetenta frilansare med oss. Erfarenheterna med journalistiskt arbete, studio- och filmproduktion, från tiden med TV4, har vi tagit vara på och utvecklat med kvalificerad terknik, 3D, drönare och HighSpeed-filming.

Ronald Blomqvist

Kontakta oss - via mail eller titta in!

Skicka en mail med din förfrågan så tar vi kontakt. Eller besök oss! Jönköping ligger mitt i södra Sverige med goda
förbindelser, tåg, bil eller flyg.
Vi har studio och kontor på Källebacksvägen 19 (industriområdet norra Hedenstorp) i Jönköping
Du är välkommen att droppa in när du passerar. Ring 036 161870 så vi hinner sätta på kaffet.

Google har ännu inte uppdaterad bilden över Hedenstorp.