Portfolio

Husqvarna

Automower Club Selection

Detta är en ny lösning för stora grönytor som till exempel idrottsplatser. Automower Club Solution bygger på tre kvalificerade Robotic Mowers som samverkar.