Portfolio

VI-skogen

Vi-skogen har hjälpt över 2 miljoner människor

Tillsammans med Ola Skinnarmo gjorde vi ett reportage i Kenya. Vi-skogens vision är ”En hållbar miljö som gör det möjligt för människor i fattigdom att förbättra sina liv”. Sedan 1983 har vi planterat nära 120 miljoner träd, träd som hjälpt 2,3 miljoner människor till ett bättre liv. Läs mer här: http://www.viskogen.se/

Kategorier