Portfolio

Stolab, pallen lilla Snåland

 Vad gör man med spillbitar av trä?

Stolab toga vara på alla små kilformade träbitar som blev över vid stoltillverkningen och använde dem till att göra en pall. Kolla filmen får du se hur det gick till.