Portfolio

Scaletronic

Scaletronic hos DSV

Här får du veta hur ett fraktvolymsystem abetar. Systemen från Scaletronic är skalbar för olika verksamheter. Systemet mäter och väger godset och avläser strackkoden. Det ger korrekt hantering och rätt debitering.

Kategorier