Portfolio

McCulloch skyddskläder

Vi fick en idé: Om man monterar vår Phantomkamera i en rigg med 4 meter diameter, roterar den med ca två sekunder per varv, så kan vi simulera effekten ”bullet time” från filmen Matrix. Det här var första testet. Tyvärr är den för “farlig” för att vi skall våga använda den särskilt ofta 😉

Kategorier