Portfolio

LRF Lantbrukarnas Riksförbund

Bondens Barn, ”Adam”, Salvetorps Gård, Mjölby

Serien ”Bondens Barn” omfattar fyra filmer som berättar hur det är för ett barn att
växa upp på sina föräldrars gård.
Adam har växt upp på Salvetorps Gård i Mjölby. Han tror att han kommer att bli bonde i framtiden.
På gården odlas i första hand raps, korn och åkerbönor men också jordgubbar.