Portfolio

LRF Lantbrukarnas Riksförbund

Bondens barn, ”Melker”, Starkeryds Gård, Vaggeryd

Serien ”Bondens Barn” omfattar fyra filmer som berättar hur det är för ett barn att
växa upp på sina föräldrars gård.
På Starkeryds gård i Vaggeryd bor familjen Claesson med sonenn Melker, De har en ekologisk mjölkproduktion
med 300 kor som ger ungefär 1,7 miljoner liter årligen. De är självförsörjamde vad gäller spannmål.
Melker lägger all sin fritid på gården, sommartid blir det när nog en heltidstjänst berättar pappa Claesson.