Portfolio

Hestrahandsken ”Glove care”

Filmen handlar om hur du vårdar dina exkluvia handskar – ett budskap som det kan vara svårt att ta till sig: Tvätta handskarna på samma sätt som du tvättar händerna!

Kategorier