Portfolio

Cejn AB

Cejn Safety Reel – En säkrare typ av slangvinda

Filmen visar Cejns utrustning i jämförelse med en konventionell typ av samma slag.
Resultaten är objektivt genomförda med samma förutsättningar för alla produkterna.
Cejns produkter ökar effektiviteten och säkerheten på arbetsplatsen.